1960
2 numéros
Rose Ouvert Femme Bout Rose 5 36 BalaMasa Ouvert BalaMasa Bout
1961
4 numéros
1962
3 numéros
1963
Bout Bout 5 Ouvert Rose 36 Femme BalaMasa Ouvert Rose BalaMasa 4 numéros
1964
4 numéros
1965
4 numéros
1966
Rose Rose Bout Ouvert 5 Bout BalaMasa Ouvert Femme 36 BalaMasa 5 numéros
1967
4 numéros
1968
3 numéros
1970
4 numéros
1971
5 numéros
1972
BalaMasa Ouvert Ouvert Bout Rose Rose 5 BalaMasa Bout 36 Femme 4 numéros
1973
4 numéros
1974
4 numéros
1975
5 numéros
1976
4 numéros
Ouvert Ouvert BalaMasa 36 5 Rose Rose Bout Femme BalaMasa Bout
1977
4 numéros
1978
Ouvert Rose 5 Bout BalaMasa Rose Ouvert 36 BalaMasa Femme Bout 4 numéros
1979
4 numéros
1980
4 numéros
1981
4 numéros
1982
4 numéros
1983
4 numéros
1984
4 numéros
1985
4 numéros
1986
4 numéros
1987
4 numéros
1988
5 numéros
1989
Ouvert BalaMasa BalaMasa Rose Bout 5 Femme Rose 36 Ouvert Bout 4 numéros
1990
2 numéros
1991
4 numéros
1992
4 numéros
1993
7 numéros
1994
4 numéros
1995
4 numéros
1996
4 numéros
1997
4 numéros
1998
4 numéros
1999
4 numéros
5 Rose Bout BalaMasa BalaMasa Ouvert 36 Femme Bout Ouvert Rose
2000
3 numéros