1960
2 numéros
Rot Tamaris Damen Damen Tamaris Tamaris Stiefel Stiefel Damen Rot
1961
4 numéros
1962
3 numéros
1963
Tamaris Rot Tamaris Damen Damen Damen Tamaris Stiefel Rot Stiefel 4 numéros
1964
4 numéros
1965
4 numéros
1966
Damen Stiefel Tamaris Tamaris Damen Tamaris Stiefel Rot Damen Rot 5 numéros
1967
4 numéros
1968
3 numéros
1970
4 numéros
1971
5 numéros
1972
Stiefel Tamaris Rot Damen Damen Tamaris Rot Tamaris Stiefel Damen 4 numéros
1973
4 numéros
1974
4 numéros
1975
5 numéros
1976
4 numéros
Damen Stiefel Rot Damen Rot Tamaris Stiefel Tamaris Tamaris Damen
1977
4 numéros
1978
Tamaris Damen Stiefel Damen Stiefel Damen Rot Rot Tamaris Tamaris 4 numéros
1979
4 numéros
1980
4 numéros
1981
4 numéros
1982
4 numéros
1983
4 numéros
1984
4 numéros
1985
4 numéros
1986
4 numéros
1987
4 numéros
1988
5 numéros
1989
Stiefel Tamaris Damen Rot Tamaris Damen Damen Stiefel Tamaris Rot 4 numéros
1990
2 numéros
1991
4 numéros
1992
4 numéros
1993
7 numéros
1994
4 numéros
1995
4 numéros
1996
4 numéros
1997
4 numéros
1998
4 numéros
1999
4 numéros
Tamaris Tamaris Tamaris Damen Stiefel Damen Damen Rot Rot Stiefel
2000
3 numéros